Master

PHOTOGRAPHY. INTERIOR. ILLUSION.

The master's diploma work focuses on the possibilities of photography to manipulate the image, create illusions of non-existent spaces, and present life in a better light.

Project info

ILGA LIBERTE

Supervisor: assoc. prof. Martins Vizbulis

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com