Maģistrs

FOTOGRĀFIJA. INTERJERS. ILŪZIJA.

Maģistra darbs ir par fotogrāfijas iespējām manipulēt ar attēlu, radīt ilūzijas par neeksistējošām telpām, parādīt dzīvi labākā gaismā.

Pamat­informācija

Autors

Ilga Liberte

Darba vadītājs

Martins Vizbulis

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu