Informācijas iesniegšanas anketa

Izmanto iespēju pievienoties LMA Dizaina nodaļas portfolio platformai! Tā ne tikai atspoguļos realizētās dizaina jaunrades kopš tās pirmssākumiem, bet arī dos iespēju jums ikvienam tapt pamanītam un dzimt jaunām sadarbībām. Aizpildi anketu par saviem nozīmīgākajiem darbiem/projektiem un stiprini Latvijas dizaina kopienu!

Iesniegt projektu