Maģistrs

APĢĒRBA EMOCIONĀLĀ ILGTSPĒJA

Pētniecisks darbs par cilvēka un apģērba attiecībām. Tā ietvaros izzināti un apkopoti vēstījumi, kas veido citādu skatījumu uz ilgtspējas jautājumiem modes nozarē. Meklētas atbildes uz to, kā apģērbs saistīts ar mūsu emocijām, sajūtām un atmiņām. Pētījums veikts ar pārliecību, ka domāšanas paradigmas maiņa veicinātu rūpes un iejūtību pret sevi, citām dzīvām būtnēm, vidi, kā arī priekšmetiem, kas ir klātesoši mūsu ikdienā, tai skaitā apģērbu.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Barbara Ābele

Iesniegt projektu