Bakalaurs

Astotājs. Informācijas dizaina materiāls – soļi, kā nosargāt savu mājdzīvnieku

Astotājs ir informatīvas kartītes jaunajam mājdzīvnieka saimniekam. Tās cikliski,  sākot ar atbildības uzņemšanos par mājdzīvnieku, sniedz padomus par dažādiem  darbību procesiem dzīvnieka dzīves laikā, lai mazinātu mājdzīvnieka vēlmi doties  prom.

Pamat­informācija

Autors

Līva Oto

Darba vadītājs

Matīss Zvaigzne

Iesniegt projektu