Bakalaurs

Atkārtojums. Turpinājums. Jaunatklājums.

Bakalaura darba ietvaros izstrādāta izdevumu sērija jaunajiem dizaineriem, sava  vizuālā rokraksta izveides veicināšanai. Darbs sastāv no izdevumiem, kas iedalīti  trīs kategorijās – “Atkārtojums”, “Turpinājums” un “Jaunatklājums”.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Maija Rozenfelde

Iesniegt projektu