Maģistrs

Auskaru kolekcija "to* Please"

Savstarpēji maināmu un kombinējamu auskaru kolekcijas, iekļaujot rūpnieciski izgatavojamus bāzes moduļus auskaru stiprinājumiem. Īpaša uzmanība vērsta uz sieviešu paradumu kolekcionēt, kā arī vēlmi līdzdarboties sev pietuvinātu lietu radīšanā. Svarīgs priekšnoteikums kolekciju izstrādē ir dažādu interešu un hobiju izpēte. Autores galvenais mērķis, - aptvert maksimāli dažādu interešu loku un ļaut sievietēm pašām līdzdarboties aksesuāru izveidē.
Domājot par dažādām tēmām, kas visvairāk interesē sievietes, autore secināja, ka liela daļa interesējas, piemēram, par astroloģiju vai nodarbojas ar rokdarbiem. Daudzas sievietes saista tēmas par garīgo izaugsmi, sevis pilnveidošanu un sievišķības izcelšanu. Šie fakti rosināja veidot projektu auskariem, kas ietvertu maksimāli dažādu tēmu un interešu atspoguļojumu autores interpretācijā.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Juris Gagainis

Iesniegt projektu