Bakalaurs

Bedwetter

Diplomdarba kolekcija attiecas uz vardarbību ģimenē un tās sekām indivīda un visas sabiedrības dzīvē. Ar videi draudzīgiem un ilgtspējīgiem vizuālajiem risinājumiem tiek atspoguļoti mākslinieces personīgie pārdzīvojumi.

Pamat­informācija

ELĪNA SILIŅA

DARBA VADĪTĀJS – Indra Komarova