Bakalaurs

Bohu – biheviorālā dizaina ievadrīks

Metodiska rīka izstrādes mērķis ir vērst uzmanību un veicināt biheiviorālā dizaina lomas izpratni lietotāju pieredzes dizaina speciālistiem. Mērķis ir iepzīstināt un radīt izpratni par biheviorālā dizaina nozari, atspoguļot tā aktualitāti ilgstpējīga, sociāli atbildīga dizaina kontekstā, kas būtiski ietekmē lietotāju pieredzes dizaina izstrādes procesu, tehnoloģiju attīstību, cilvēku uzvedību un paradumus. 

Pamat­informācija

Autors

Lotta Ausmane

Darba vadītājs

Markus Rožkalns

Iesniegt projektu