Bakalaurs

"Buddy" programmas ieviešana Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmijas buddy programma un tās vizuālā identitāte radīta kā risinājums tam, lai Erasmus studentiem, kas ierodas studēt LMA, palīdzētu integrēties gan skolas procesos, gan Latvijas kultūrvidē, veidojot savstarpējas attiecības ar latviešu studentiem. Buddy programmas vizuālais tēls radīts viegls, rotaļīgs un iekļaujošs, lai sajūta par šo programmu nav smagnēja, bet gan atvērta ikvienam studentam, kurš ir ieinteresēts iesaistīties. 

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Maija Rozenfelde

Iesniegt projektu