Studiju process

BURTVEIDOLS “STEEPL”

“Steepl” galvenais elements nonāca manās rokās nejauši. Pēc daudziem eksperimentiem un meklējumiem pienāca vēss rudens. Velkot ārā mazo radiatoru, tā vads bija sasiets ar stieplīti – burtveidola galveno elementu. No šīs stieplītes tika izveidoti visi burti.

 

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Eva Abduļina

Iesniegt projektu