Bakalaurs

CHORT

"CHORT". 7 tērpu komplektu kolekcija

Bakalaura darba ietvaros tiek projektēta septiņu konceptuālu apģērbu kolekcija, tā motīvs ir globālas problēmas, kuras ir ietekmējušas cilvēku mentālo veselību. Darba mērķis ir projektēt un tehnoloģiski izstrādāt tērpu komplektus, kuros, pēc izvēlētajiem dizaina principiem, attēlo cilvēku emocionālo stāvokli. Izcelt apģērbu ārpus ierastajā funkcionalitātes rāmja, izmantojot to kā pavedienu ārējas vides un sevis izzināšanai.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu