Bakalaurs

Cikls

Dzīve kā vilnis strauji dzimst un turpat šūpulī irst. Mūsu ikdienas darbi, nedarbi un lēmumi izveido kopējo ainu. Nereti, pamatiem zaudējot stabilitāti, viss sagrūst un atgriežas
sākuma pozīcijā. Līdzīgi kā ūdens masas sablīvējas smagā, varenā kalnā, bet, triecoties
pretim sēklim, sašķīst putās un šļakatās, lai vēlāk atgrieztos un turpinātu iesākto. Cikliskums ir daļa no ikdienas un ikdiena ir daļa no dzīves.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Arvīds Endziņš

Iesniegt projektu