Maģistrs

Dabas gariņa Poko maģiskā daba

Izziņas rīku komplekts bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem un vecākiem vai ārpusskolas izglītības programmām (pulciņiem, organizācijām, bērnu nometnēm). Komplekts sastāv no somiņas, uzdevumu kārtīm ar prasmju attīstošām aktivitātēm, izglītojošu informāciju par vidi, spēlēm un rokdarbiem, kā arī ozolkoka darbarīkiem, ar kuriem veikt uzdevumus. Izziņas rīka komplekts atjauno bērniem saikni ar dabu, izglītojot par dabas nozīmi un tās vērtību. Komplekts veicina bērnu izpratni par dabas procesiem un aicina mainīt paradumus, lai veicinātu ilgtspējīgāku nākotni.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ilze Kundziņa

Iesniegt projektu