Bakalaurs

DAUDZSUGU DIZAINA RISINĀJUMI BLOKMĀJU BALKONOS

Elementi blokmāju attīstīšanai un savvaļas bišu daudzveidības un skaita uzlabošanai, veicinot veselīgākas un ilgtspējīgākas pilsētas izveidi. Darbs vērsts uz pieeju izpēti un sistēmas izveidi, lai blokmāju balkonus pārveidotu par bioloģiski daudzveidīgākiem biotopiem, kas veicinātu un atbalstītu savvaļas bišu populāciju. Projektā rasts risinājums, kā uzlabot pilsētu ekosistēmas, attīstīt dabas daudzveidību, palielināt savvaļas bišu sugu skaitu un blokmāju iedzīvotāju labklājību. Veidota vide, kurā cilvēks mijiedarbojas ar citu sugu pārstāvjiem.

Pamat­informācija

Autors

Zane Tropiņa

Darba vadītājs

Florian Betat

Iesniegt projektu