Bakalaurs

"Komati" — digitāls rīks interpunkcijas prasmju pārbaudei

Veidojot jebkuru tekstu, nereti šaubāmies par to, vai un kur komats nu pat uzrakstītajā jāliek. Gramatika ir piemirsta, taču valodas rokasgrāmatas ir biezas un rakstīšanai paredzētais laiks par īsu. Nereti tieši šādu iemeslu dēļ atmetam ar roku gramatikas atkārtotai apguvei. Skolas vecumā valodu regulāri trenējām, taču pieaugot tieši regulāra treniņa trūkums rakstīšanas procesā rada raizes. Digitālais rīks “komati” sniedz iespēju pārbaudīt un trenēt savas interpunkcijas prasmes.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Daniel Melse
Ilze Dobele

Iesniegt projektu