Bakalaurs

Sociālo stāstu veidošanas rīks “Kails un Kaila”

Sociālais stāsts ir mācību metode, ko izmanto darbā ar autiskā spektra jauniešiem. 
Sociālo stāstu veidošanas rīka “Kails un Kaila” mērķis ir dot iespēju lietotājiem bez priekšzināšanām izveidot personalizētu Sociālo stāstu par seksualitāti jaunietim ar autiskā spektra traucējumiem.
Izstrādātajā prototipā iespējams veidot Sociālo stāstu pašam vai to darīt, pielāgojot jau esošu stāstu.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ilze Kundziņa

Iesniegt projektu