Bakalaurs

Dokumentāla izdevuma dizains “Progress”

Darba mērķis ir vērst uzmanību un veicināt progresa, kā koncepta, lomas izpratni sabiedrībā caur publikācijas dizainu, kas kritiski atspoguļo ar progresu saistītas idealoģijas un pretrunas, kas būtiski ietekmē procesus vidē, politikā, tehnoloģiju attīstibā, cilvēku uzvedībā un ikdienā.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Daniel Melse

Iesniegt projektu