Bakalaurs

DOMU NOSPIEDUMS

Darbā “Domu nospiedums” ir apskatāma autora interpretācija tam, kā domas ietekmē mākslas darbu, proti, autors rotu veidošanas procesa laikā ir mēģinājis dokumentēt savas domas un atspoguļot tās materiālā. Tā kā šo domu analizēšana ir subjektīva, autors dod iespēju skatītājam analizēt un interpretēt, kādas sajūtas autors ir jutis veidojot rotu. 

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ginta Grūbe

Iesniegt projektu