Bakalaurs

Dzīvojot struktūrā

Grāmata ļauj izprast paneļu bloku māju masveida veidošanas procesu —  saliekamajām celtniecības sistēmām kopš to pirmsākumiem. Izdevumā apskatītas deviņas būvniecības procesu grupas šo betona bloku konstrukciju pamatā.

Pamat­informācija

Dmitrijs Jefimenko

DARBA VADĪTĀJS – Daniel Melse