Maģistrs

Ed.Evac – audiovizuāla evakuācijas sistēma izglītības iestādēm

Audiovizuāla evakuācijas sistēma izglītības iestādēm.

Darba pētījuma jomā ietilpst skolu evakuācijas sistēmas, kā arī skolēnu kognitīvā un neiroloģiskā uztvere attiecībā uz audio un vizuālajiem signāliem.

Darbs ietver droša un lietotājam draudzīga ārkārtas trauksmes signāla izstrādi un balss vadītu evakuācijas sistēmas koncepciju.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Barbara Ābele

Iesniegt projektu