Studiju process

EKSPERIMENTĀLAIS DIZAINS

Indivīds (students, mākslinieks, dizainers) un materiāls. Kā atrast savu materiālu, kas spētu pārstāvēt vērtības, intereses, idividuālās iezīmes un nākotnes scenārijus personīgajās izpausmēs? 

Iespējams, palīdz kursabiedru viedokļi, iespējams – intuitīva sērfošana tīklā un Chat GPT. Varbūt ir kāds materiāls, ar kuru mēs asociējamies vairākumam apkārt esošo? Semestra uzdevums bija izvēlēties vienu un veltīt visu savu uzmanību šī materiāla pētniecībai, lai nonāktu pie paņēmieniem, kas būtu raksturīgi tikai un vienīgi tev.

Iesniegt projektu