Studiju process

“Eksperiments”

Kolekcijā apspēlēta eksperimentāla, Bauhaus teātrim raksturīga formas abstrakcija un siluetu manipulācija, uzsverot apli, caurredzamību un ritmu. Tērpu veidošanā lielu lomu spēlē netradicionālu materiālu izmantošana, piemēram, spriegotāji un metālā riņķi. Kolekcijā iekļauto apģērbu pamatā ir sarežģītas konstrukcijas, kuru īstenošanai nemitīgi bija jācīnās ar gravitāciju. 

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Indra Miklāva

Iesniegt projektu