Bakalaurs

EKSPOZĪCIJAS DIZAINA KONCEPCIJA UN REALIZĀCIJA R. BLAUMAŅA MUZEJAM (ALBERTA IELA 12-9, RĪGA)

Šī bakalaura darba mērķis ir izstrādāt Rūdolfa Blaumaņa muzeja ekspozīcijas dizaina koncepciju, un to finansē Latvijas Kultūras ministrija. Darba īstenošana notiek docētāja Holgera Elera vadībā, iesaistot arī studenti Emīliju Justīni Briezi. Ekspozīcijas dizains veidots, ņemot vērā muzeja specifiku un Blaumaņa dzīves aspektus un ievērojot minimālistisku pieeju. Pēc koncepcijas izstrādes sekos tehniskā projekta izveide, kur precizēs visus nepieciešamos risinājumus un materiālus. Noslēgumā izstrādātais risinājums tiks īstenots, iegādājot nepieciešamos materiālus un veicot būvniecības darbus saskaņā ar izstrādāto grafiku.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Holgers Elers

Iesniegt projektu