Maģistrs

ES PIEAUGU

ES PIEAUGU ir mobilā vietne jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, lai mācītos par pubertāti viņiem saprotamā un vieglā veidā. Tā, viedtārluņiem draudzīgā formātā, palīdz jaunietim izprast dažādas situācijas un veikt ar tām saistītas izvēles.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ilze Kundziņa

Iesniegt projektu