Bakalaurs

Fungo

Izstrādāta papildinātās realitātes mobilā spēle “Fungo”, kas ar papildinātās realitātes elementiem liek pusaudzim ziņkarības vadītam kustēties slimnīcas telpās. Spēles lietošana palielina spēlētāja kustību apjomu ikdienā, padara pavadīto laiku slimnīcā interesantāku, izglītojošāku un rosina dibināt kontaktus ar vienaudžiem.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ilze Kundziņa

Iesniegt projektu