Bakalaurs

Funkcionāla mēbele bērniem

Bakalaura darbā tiek pētīts, kas bērniem ir svarīgs spēlēšanās procesā un kā palīdzēt bērniem sakārtot viņu rotaļlietas pēc spēlēšanās, tādējādi arī samazinot negatīvu komunikāciju starp vecākiem un bērniem par tematu - kārtība. Darba mērķis radīt funkcioālu mēbeli bērniem, kas būs saistoša rotaļāšanās procesā un pēc tā, palīdzēs patstāvīgi sakārtot savas rotaļlietas viņiem ērtā un brīvā veidā. Darba uzdevumi ir izpētīt tēmas problēmu, aktualiāti un nepieciešamās produkta funkcijas, izstrādāt uz ilgtspējīguma principiem balstītu dizainu. Darbs sastāv no trīs daļām. Tā pirmajā daļā tiek veikts pētījums veicot aptaujas un intervijas, izznot un izpētot faktiskās problēmas. Otrajā daļā tiek veikta ideju ģenerēšana un prototipu izstrāde, kā arī ilgtspējīga dizaina principu izpēte. Trešajā daļā tiek izstrādāts gala rezultāts. Rezultātā izstrādāts produkts materiālā Darbs kopumā izklāstīts 19 lappusēs, tajā iekļautas 1 intervija, 1 aptauja un 35 attēli. Darbā izmantoti 17 literatūras avoti un pievienoti 5 pielikumi.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ervins Pastors

Iesniegt projektu