Bakalaurs

GALĒJĪBAS

Dvēseles un prāta nesaskaņa spēj iedarbināt visdziļākās dzīves uztveres formas. Mākslas darbā atklājas autores izdzīvotā kristietības pieredze, simboliski reproducējot pārdzīvojumu un sadursmi ar ideoloģijas radītajām galējībām. Cik tālu sniedzas tava uztveres brīvība?

 

Ābola forma mākslas darbā pamato autores personīgo pieredzi, vēsturisko un simbolisko vērtību. Darba procesā ābols atveidots kalšanas, zūdošā vaska, granulēšanas u.c. metālmākslas tehnikās.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ginta Grūbe

Iesniegt projektu