Studiju process

Grafikas dizaina studiju process

Darbi ir daudzveidīgs kopsavilkums no padarītā 1. kursa ietvaros akadēmijā, akcentējot to, ka ir iespējams realizēt visdažādākās idejas un vēl vairāk. Visu darbu pamatā ir eksperimentālisms, iedziļināšanās un izpēte, kurus caurvij bagātīgs process, kas rezultējas ar izstrādātiem plakātiem, pirmo izveidoto grāmatu, brošūru un īstenotu savu personīgo burtveidolu.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu