Maģistrs

GUMMO

Kolekcija "GUMMO" rosina diskusiju par tolerantāku sabiedrību, veicina izpratni par cilvēkiem ar mentāla rakstura saslimšanām un mazina bailes no psihisko noviržu radošajām izpausmēm. Mentālā veselība ir svarīga cilvēku labklājībai, tāpēc sabiedrībai jābūt atvērtai dažādībai.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Santa Zariņa

Iesniegt projektu