Maģistrs

I am Space

Maģistra darbs “I am Space” ir sintezēts tēmas turpinājums darbam “In  the Mental Space”. Forma tiek pārveidota citā materiālā, un čuguna estētiskās kvalitātes iegūst jaunu veidolu.

Pamat­informācija

Autors

Nils Jumītis

Darba vadītājs

Bruno Strautiņš

Diplomdarbs apskatāms Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā / dārzā

Iesniegt projektu