Bakalaurs

Iekaisuma process

Neviens dzīvais organisms nav ietekmējis apkārtējo vidi tik lielā mērogā kā cilvēks. Vides krīze jeb piesārņojums ir globāli aktuāla problēma — cilvēks kā indivīds un sabiedrības daļa ir cieši saistīts ar to.

Autores darba mērķis ir vizualizēt problēmas cēloni un sekas. Atgādināt, ka esam nešķirami no dabas, neesam pārāki par dabu un katrai rīcībai ir sekas, kas ietekmē kopīgi radīto ekoloģiskās vides krīzi.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Kristians Brekte

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu