Bakalaurs

modern - isms

Starpdisciplināri izglītojoša spēle “modern - isms”, kurā iekļauti gan faktos, gan emocijās balstīti jautājumi, kas ļauj katram dalībniekam iesaistīties un izteikt savu viedokli. Spēle mudina diskutēt un dalīties ar zināšanām, viedokļiem un emocijām par modernisma virzieniem Latvijā. Spēle paredzēta vidusskolēniem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību ietvaros un interesentiem ar priekšzināšanām Latvijas kultūras vēsturē.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Gita Straustiņa

Iesniegt projektu