Studiju process

IZVĒLE

Dzīves laika plūdumā katram cilvēkam ir jāpieņem neskaitāmi lēmumi. 
Rodot iedvesmas avotu rakstu vietā ”Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati, un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.“ MATEJA EVAŅG̒ĒLIJS‬ 7‬:13‬"", tika izveidota apģērbu kolekcija, kas simbolizē izvēli starp labo un ļauno.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Indra Miklāva

Iesniegt projektu