Bakalaurs

Jaunās asinis

Autores trīs dažādu vecuma posmu portreti, veidoti no laboratorijā pielietojamiem segstikliņiem un personīgo asins nospiedumu grafikas, akcentējot asins vērtību un nozīmi personas identitātē. Darbā  izmantoti 100 ml autores asiņu, iegūstot 100 unikālas asins pilienu miniatūras, kas veido nospiedumu starp diviem segstikliņiem. Grafiskie pašportreti izvietoti uz gaismu izstarojošas virsmas, kas reflektē par asins pētniecībā un diagnostikā izmantojamo tehnoloģiju un vidi, portreta miniatūru gabaliņiem kopskatā veidojot palielināta segstikliņa formu.                                                                

Ekspozīcijā ietilpst arī kodoskops, uz kura virsmas novietotas autora radītās asins piliena miniatūras starp segstikliņiem, kas bija pamats digitāli pārveidotajai autortehnikai, kā arī to projekcija.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Barbara Ābele

Diplomdarbs apskatāms laikā no 14. līdz 20. jūnijam, visās dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00, iepriekš piesakoties uz e-pastu apzina.papildinats@gmail.com

Iesniegt projektu