Bakalaurs

Jaunība Sibīrijā

Izdevums par pagājuša gadsimta likteņiem, noklusētām patiesībām,

aizmirstām vēsturēm un izdzīvotiem mirkļiem.

Publikācija par autores onkuli Broņislavu Beitānu- vīru, kurš savas stingrās nostājas dēļ tika piespiedu

kārtā izsūtīts no savām tēva mājām. Un tika sodīts ar piespiedu darbiem ogļu

reģiona pilsētā Vorkutā.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Daniel Melse

Iesniegt projektu