Bakalaurs

Karjeras pieredzes spēle jauniešiem “Augšup"

“Augšup” ir divu savstarpēji papildinošu formātu spēle: digitālais formāts – mobilā aplikācija, kas pievērš galvenās mērķauditorijas – jauniešu – interesi, un fiziskais formāts – galda spēle, kas piesaista vecāku paaudžu spēlētājus.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Gita Straustiņa

Iesniegt projektu