Bakalaurs

Kas zem ādas

Katrs mēģina izteikt savu individualitāti, atšķirību vai otrādi – piederību. To var izteikt ar rotām vai tetovējumiem. Autore aicina pārdomāt patērētāju kultūras attieksmi pret rituālām praksēm.

Pamat­informācija

ALEKSANDRA FEDERIKA KRASTIŅA

DARBA VADĪTĀJS – Arvīds Endziņš