Maģistrs

Kino kostīmu ietekme uz modi. Vesterns un kostīmu drāma

Pētījuma ietvaros tiek apzināta un analizēta kino kostīmu ietekme uz modi. Autore izvēlējusies padziļināti pētīt divus kino žanrus - vesternu un kostīmu drāmu. Atsaucoties uz kovboju un rokoko stilu, autore piedāvā kolekciju “Mežonīgā smeldze”.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Indra Komarova

Iesniegt projektu