Studiju process

KOPSTRĀDES BIROJS VĒSTURISKU ĒKU KVARTĀLĀ “LENTA”

Kopstrādes birojs jaunajam Lentas kvartālam. Pētījām vietas vēsturi un apmeklējām lokāciju, lai taptu skaidrāks koncepts, ko pārņemt no apkārtējās vides un iesaistīt birojā. Vērtīgi bija arī analizēt kopstrādes biroju piemērus un redzēt to dizaina izveides stratēģijas, kas palīdzētu mūsu projektā. Komandas darba rezultātā spējām arī paveikt vairāk nekā iepriekš, radot vispilnvērtīgāko un izstrādātāko projektu, kādu līdz šim brīdim esam izveidojušas. Gala rezultātā tika izstrādāts interjers “jēgpilna virzība”, kas caur krāsu un materiāliem attēlo dažādus ceļus, pa kuriem darbinieki ikdienā izvēlas nokļūt no viena punkta līdz otram. Šis koncepts papildina arī Lentas kvartāla fokusu uz gājējiem tajā.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu