Maģistrs

kustība

Kopš 2006. gada attīstu metāla kinētisko objektu sēriju "Kustība". Sēriju "Kustība" aizsāku ar savu maģistra diplomdarbu, izstrādājot piecus kinētiskos objektus. Es meklēju veidus, kā metāls var kalpot par laikmetīgu dizaina materiālu. Metāls sniedz plašas iespējas ne tikai estētiskā plaknē, bet arī interaktīvi funkcionālā perspektīvā. Kinētika veido manu konceptuālo ietvaru mākslas darbu sērijai, attīstot kustīgus mākslas darbus, kurus darbina skatītājs. Vairāk kā 15 gadus turpinu strādāt pie šīs darbu sērijas, pievēršot uzmanību dažādām mehāniskām iespējām, ko sniedz metāls kā materiāls un apvienoju to ar citiem mēdijiem, rezultātā konceptam izvirzoties priekšplānā. Sērijas "Kustība" koncepts ir iesaistīt skatītāju kustības un nereti arī skaņas radīšanā, ko sniedz mehāniska darbība. Savukārt citi objektos izmantotie mēdiji komunicē idejas, kuras transformējas līdz ar skatītāja interaktīvu iesaisti un viņa spēju interpretēt sērijas vizuālo valodu. Darbs pie šīs sērijas allaž tiks turpināts, jo vēlos turpināt eksperimentēt ar kinētiku un metāla materiālu, kā arī meklēt veidus, kā vislabāk citus vizuālās un audiālās mākslas elementus inkorporēt sērijas darbos.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Juris Gagainis

Iesniegt projektu