Bakalaurs

Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkas interjera dizaina projekts

Bakalaura darba ietvaros izstrādāts interjera projekts Latvijas Mākslas akadēmijas  bibliotēkas telpām. Telpu plānojums ir veidots multifunkcionāls, ar dažādām darba  zonām, brīvi pieejamām grāmatām un citu informāciju.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Santa Meikulāne

Iesniegt projektu