Maģistrs

Maskas. Spēles-instrumenta izveide pedagogiem skolēnu agresijas cēloņu izpratnei un prevencijai

MASKAS. Spēle palīdz pedagogiem, skolu atbalsta personālam un citiem izprast un depersonalizēt agresīvu uzvedību klasē, analizēt uzvedības problēmu iemeslus un meklēt risinājumus, atdalot uzvedību no personas.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Barbara Ābele

Iesniegt projektu