Maģistrs

Mēs

Autores darbā tiek risināta tēma, kas saistīta ar sievietes pasauli un viņas vietu sabiedrībā. Šobrīd aizvien stiprāk autore izjūt sevī sieviešu tiesību tēmas aktualitāti. Radītās rotaslietas akcentē un arī rotā sievietes krūtis – mātes mīlestības un reizē arī erotikas simbolu. Autore uzskata, ka sabiedrībā vēl aizvien pastāv nevienlīdzība starp dzimumiem, bet darba ietvaros to traktē nevis kā problēmu, drīzāk, kā interesantu pētniecības lauku. Analizējot rotaslietas, kā dekorēšanās objektu 21.gadsimtā var daudz ko secināt par vispārējām sabiedrības iezīmēm. Parādās tendence rotas nepiesaistīt konkrētam dzimumam. Autore kā kolekcijas galveno izejmateriālu izceļ sudrabu, kurā veidotajām rotām raksturīgs apjoms pretstatā smalkām detaļām. Ar individuālu pieeju formai radītas četras krūšu rotas.

Pamat­informācija

Autors

Ginta Grūbe

Darba vadītājs

Juris Gagainis

Iesniegt projektu