Studiju process

Meža valodas krājums

Projekts veidots no vārdiem un frāzēm, kas raksturo šodienas meža valodu Latvijā. Meža vārdi atrasti Satversmes tiesas sēdēs, “Silava” pētījumos, zinātnisko tekstu krājumā "Koks un cilvēks Ziemeļeiropā." Tie strukturēti 14 dažādās vārdu kartēs. Katra karte veltīta vienai tēmai, kas raksturo šodienas meža diskursu.

Pamat­informācija

Autors

Agnese Bebre

Darba vadītājs

Rūta Jumīte
Valters Kalsers

Iesniegt projektu