Bakalaurs

Modulārs restorāns bez telpas “FOREST”

Šajā restorānā apmeklētājam tiek veidota saikne ar dabu — gan telpā gan ēdienā. FOREST modulī, neatkarīgi no vietas, kur tas atrodas, tiek apvienotas visas nepieciešamās funkcijas – modulārs, elastīgs, funkcionāls, kompakts, viegli pielāgojams.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Ieva Lāce-Lukševica

Iesniegt projektu