Maģistrs

nepan-ESAMĪBA

Mākslas objekts - kaklarota “nepanESAMĪBA” iemieso sevī konceptuālu vēstījumu “Memento Mori” jeb atceries par nāvi. Doma par savu neesamību mūsdienu cilvēkam ir nepanesama, vienlaikus apzināta dzīve ietver sevī arī skaidru un skaudru sava mirstīguma apziņu un, iespējams, ka tieši doma par savu laicīgumu dara dzīvi jēgpilnāku.

Pamat­informācija

Darba vadītājs

Rasma Pušpure

Iesniegt projektu