Studiju process

Nevajadzīgās inovācijas

2. kursa 1.semestra uzstādītais uzdevums bija izanalizēt savu un apkārtējo cilvēku ikdienas dzīves. Izdomāt jaunus, nebijušus risinājumus sadzīves vajadzību uzlabošanai - nevajadzīga inovācija. Inovācijas, kas atrisina mazākās neērtības, kas ir tik mazas, ka pat neuztveram tās par neērtībām. Semestra laikā apgūstot jaunas dizaina tehnoloģijas katrs atklājām un izveidojām savus risinājumus šīm problēmām, katrs izvēloties vienu, ko izveidot kā prototipu.

Pamat­informācija

Iesniegt projektu