Studiju process

NEVAJADZĪGĀS INOVĀCIJAS

Ekspozīcija tapusi no Dizaina nodaļas bakalaura programmas Produktu dizaina 2. kursa studentu darba uzdevuma, strādājot pie individuāliem “Nevajadzīgās inovācijas” projektiem. Koncepts balstīts radošas domas apcerē par produktu lietderības vērtību, to funkcijas nozīmību, ietekmi un nepieciešamību, kas, pievēršoties kritiskās domāšanas pamatprincipiem, liek domāt par ilgtspēju un labu dizainu nākotnē. Projekta mērķis – darbu izstrādē būt brīviem no jebkādiem pieņēmumiem par lietotāju vajadzībām un izmantot radošu pieeju praktiskos eksperimentos.

Iesniegt projektu