Bakalaurs

Priedes zaleņa trauciņš meža veltēm “Pino”

“Pino” ir veidots no bioloģiska kompozītmateriāla, kura galvenā sastāvdaļa ir no ciršanas atlikumiem iegūts priedes zalenis. Tā ir alternatīva plastmasas un kartona trauciņiem, kuros patlaban iesaiņo, tirgo un pārvieto dažādas meža veltes.

Pamat­informācija

JUTA RUKUTA

DARBA VADĪTĀJS – Ervins Pastors